Paano ba ang Tamang Diet? helphelp.com: Ano ba ang Healthy Living?

Thursday, June 28, 2012

Ano ba ang Healthy Living?

 Imposibleng hindi nyo alam ? owws? Hindi nyo nga siguro alam ...diet pa nga lang eh,mahirap sunden healthy living pa kaya.!!  .he he he joke lang po...o sadyang mahirap lang gawen  .o kaya ay hindi nyo lang siguro masunod ng tama..Sige sabihin ko na isa isa...Alin sa mga sumusunod ang ginagawa nyo at hindi nyo ginagawa? 


healthy life style makes you fit and younger....


Makikita naten ngayon sino ang may healthy living o yung may dirty living...


.Medyo mahirap na mgsalita kung gipit sa budget..basta gawen nyo lang ,yung the best na alam nyong mabuti para sa inyong katawan..


Kapag healthy life style..
hindi kayo basta tataba o magkaksakit ng maaga.. Ano ba yung healthy living.??....basahin nyo yung nasa ibaba...ilang yes mayroon kayo dyan?


Syempre dapat health conscious..
1.may regular gym or exercise..or mga physical activities..
2.may recreation o yung adventures,outdoors,nature tripping ba..
3.mahina o nagiingat kumain ng maraming amount ng mga carbohydrates food..like rice,pasta,noodles,bread o baked food..
4.hindi mahilig sa fast food.
5.hindi mahilig sa junk food
6.hindi mahilig sa matatamis..
7.hindi mahilig sa mga mamantika
8.maingat sa pag kain ng mga laman ng hayop.
9..hindi umiinom ng mga softdrinks,carbonated drinks at moderation in alcohol kung umiinom socialy. ..red wine is good in moderation drinking
10.hindi dapat naninigarilyo.
11..iniiwasan ang mastress o maging magagalitin..dapat palangiti..
12.natutulog ng tamang oras 
13.may meditation o may mga kinalilibangang mga gawain..like art crafts,painting,gardening,cooking ,reading books,etcs.
14.maayos at malinis sa sarili at sa bahay...
15.umiiwas na magkaroon ng kaalitan o kaaway..dapat friendly..o may family bonding..
16..kumakain lage ng prutas at gulay
17..palainom ng tubig..kahit man lang 8 glass a day..
18..nagluluto ng sariling meal..
19.nagbabasa ng tungkol sa kalusugan ..
20..marunong magbudget ng pera..
21.may time sa pamilya.
22.at may pananalig..

  Ito ay ilan lamang sa masasabi kong tinatawag na "Healthy Life style."..
walang nakakasunod nito ng perfect..subalit ang ingatan ang sarili sa mga bagay na ito ..ay napakalaking kabutihan sa isang tao,sapagkat ang makikinabang ay ikaw mismo..pati na ang taong maiimpluensyahan mo ng iyong life style..

  At kahit na nga tayo ay imperfect ... sana man lang sampu niyan ay sana mayroon kayo...dahil ang ilan sa mga iyan ay ang makakatulong sa inyo para hindi kayo basta makaranas ng depression,stress  o yung pagtaba at pagkakasakit ng maaga..
  At dahil ang healthy living  ay maganda sa pamumuhay nating lahat.nandyang taglay ninyo ang Gods guidance,ang peace,happiness at love .....well,try to change your life style into healthy way....i am not perfect too...sa food 100 percent sure ako...siguro mahina ako sa stress,at association..dahil loner ako...or baka dahil nasa ibang bansa ako...but i am doing my best in Gods guidance to live in healthy way."Ang Talino ay ginagamit hindi puro sa yabang o sa trabaho ...Gamitin nyo ang inyong talino kung paano nyo mamahalin ang inyong katawan..
"..Kung mahal mo ang iyong katawan,ibig sabihin mahal mo ang iyong sarili..Kapag mahal mo ang iyong sarili hindi ito katibayan na mahal mo ren ang iyong katawan..
Mahirap ba unawaain? ~,^
No comments:

Post a Comment